Deze pagina is alleen toegankelijk voor koorleden.
Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Laatst bijgewerkt op 9 juli 2021
Zie ook Smoelenboek!

Mededelingen bestuur 4 juli 2021

Samen zingen kan en mag weer, weliswaar op 1,5 meter.
We zitten inmiddels kort voor de zomervakantie en hebben nog 2 repetitie-avonden te gaan. Op 5 juli zingen we weer in de Petruskerk. Op 12 juli hopen we iedereen te ontmoeten in de tuin van Hetty.

Tijdens de laatste repetities gaan we afscheid nemen van het Requiem van Mozart en het Schicksalslied van Brahms. In overleg met Hans hebben we besloten om deze stukken voorlopig niet opnieuw op ons programma te zetten.
Op 12 juli willen we dit programma een laatste keer voor en met elkaar  uitvoeren, dus het zou fijn zijn als er zoveel mogelijk koorleden  aanwezig zijn! Daarna zullen we afsluiten met drankje.

Na de zomer hopen we weer met het hele koor te kunnen repeteren en gaan we aan de slag met de Messiah van Händel voor onze uitvoering op 10 december in De Vereeniging.
In overleg met Hans hebben we naar het programma voor 2022 gekeken en willen we een aantal eerder geplande concerten weer op gaan pakken, namelijk:

  • In het voorjaar de uitvoering van de Via Crucis van Franz Liszt en het Requiem van Gabriel Fauré.
  • In het najaar het Requiem van Verdi, in samenwerking met Toonkunstkoor Wageningen.
  • En als afsluiting in december het Gloria van Poulenc in samenwerking met het Symfonieorkest Nijmegen.

Zoals gebruikelijk gaan we er vanuit dat we in september een aantal open repetities kunnen houden op 6, 13 en 20 september. Meer info hierover via de PR commissie. Zij kijken ook naar andere mogelijkheden om aspirant leden te enthousiasmeren voor ons koor.

Het is een bijzonder jaar geweest. In het najaar zullen we hier tijdens de ALV nog op terugkijken. We zijn inmiddels met de voorbereidingen van de ALV gestart en zoals het er nu naar uitziet zal het voltallige bestuur nog een jaar doorgaan, maar zit een aantal bestuursleden wel in het laatste jaar van hun bestuurstermijn. Om hierop te anticiperen zou het fijn zijn het bestuur alvast uit te kunnen breiden met minimaal 1 bestuurslid. Heb je belangstelling of wil je wat meer informatie, neem contact op!

Data om te onthouden

  • maandag 12 juli 2021 laatste repetitie voor de zomervakantie.
  • zaterdag 21 augustus overleg commissieleden bij Petra. Agenda volgt.
  • maandag 30 augustus eerste repetitie na de zomervakantie.

ALV stukken gepubliceerd

De financiële en andere stukken zoals gepresenteerd op de ALV 2020 zijn gepubliceerd op de website, onder ANBI en Koordocumenten.