Op deze pagina vindt u de informatie die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen.

Informatie over de ANBI-regelingregeling vindt u op: www.belastingdienst.nl/giften

 

Algemeen nut beogende instelling
Toonkunstkoor Nijmegen & Omstreken

Secretariaatsadres
Kraayenberg 7304, 6601 SH Wijchen

Bestuur
Hanny Hoeijmakers (voorzitter)
Karin Verhoeven (secretaris)
Anne van de Beld (2e secretaris)
Ton ten Barge (penningmeester)
Ada ter Horst (ledensecretaris)
Petra van Baaden (concertcoördinatie)

RSIN/fiscaal nummer
807550395

Beschrijving van de doelstelling

Conform de aanvraag en de statuten van de stichting:

 1. De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de toonkunst te Nijmegen en omstreken, zulks in de ruimste zin van het woord.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
  1. het geven van muziekuitvoeringen, met name van koormuziek;
  2. het in stand houden van een zangkoor;
  3. het steunen van muziekuitvoeringen in algemene zin, van muziekscholen en van muziekonderwijs;
  4. het stimuleren van de muziekbeoefening in het algemeen;
  5. het toepassen van alle middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Inkomsten
Het Toonkunstkoor Nijmegen heeft inkomsten in de vorm van contributies van haar leden, periodieke bijdragen van begunstigers en incidentele schenkingen.
Daarnaast zijn er inkomsten uit concerten die het koor zelf organiseert. Deze inkomsten bestaan uit toegangsgelden, verkoop programmaboekjes, subsidies en sponsorgelden. Uitgangspunt bij de begroting van uitvoeringen is budgettaire neutraliteit.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloningen. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie.

Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Financiële verantwoording
Via onderstaande links kunt u onderstaande documenten downloaden:

 

 

 

Korte toelichting: In de achterliggende jaren hebben we ingeleverd op het eigen vermogen. In de komende jaren willen we dat weer op orde hebben om eventuele verliezen op concerten op te kunnen vangen. Hierdoor blijft het mogelijk op een verantwoorde wijze kwalitatief goede concerten te kunnen blijven geven.
Ook dienen we rekening te houden met extra kosten in 2019 in verband met ons 125 jarig jubiluem.

Beleidsplan 2016 – 2020

Het Beleidsplan 2016-2020 kunt u hier downloeaden.

Jaarverslag 2016 – 2017

Het Jaarverslag 2016-2017 kunt u hier downsloaden.