Op deze pagina vindt u de informatie die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dient te worden op de website van ANBI-instellingen.

Informatie over de ANBI-regelingregeling vindt u op: www.belastingdienst.nl/giften

Algemeen nut beogende instelling

Toonkunstkoor Nijmegen & Omstreken

Secretariaatsadres

Dorpstraat 56, 6691 AZ Gendt

Bestuur

Hanny Hoeijmakers (voorzitter)
Anneke van Huystee (secretaris)
Ton ten Barge (penningmeester)
Ada ter Horst (ledensecretaris)
Petra van Baaden (concertcoördinatie)
Mechelien Ruijs (bestuurslid/PR)

RSIN/fiscaal nummer

807550395

Beschrijving van de doelstelling

Conform de aanvraag en de statuten van de stichting:

 1. De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de toonkunst te Nijmegen en omstreken, zulks in de ruimste zin van het woord.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
  1. het geven van muziekuitvoeringen, met name van koormuziek;
  2. het in stand houden van een zangkoor;
  3. het steunen van muziekuitvoeringen in algemene zin, van muziekscholen en van muziekonderwijs;
  4. het stimuleren van de muziekbeoefening in het algemeen;
  5. het toepassen van alle middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

Inkomsten

Het Toonkunstkoor Nijmegen heeft inkomsten in de vorm van contributies van haar leden, periodieke bijdragen van begunstigers en incidentele schenkingen.
Daarnaast zijn er inkomsten uit concerten die het koor zelf organiseert. Deze inkomsten bestaan uit toegangsgelden, verkoop programmaboekjes, subsidies en sponsorgelden. Uitgangspunt bij de begroting van uitvoeringen is budgettaire neutraliteit.

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloningen. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie.

Dirigent en repetitor worden beloond conform de geldende normen.

Statuten

Statuten Toonkunstkoor Nijmegen 2015 .pdf

Financiële verantwoording

Balans 2022-2023 ALV.xlsBegroting 2023-2024 ALV.xlsExploitatie 2022-2023 ALV.xls

Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2028 concept Toonkunstkoor .docx