Als donateur doet u een (periodieke) gift zonder dat u daarvoor een korting of vrijkaarten krijgt. Onder deze voorwaarde van de belastingdienst kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen die onze Culturele ANBI-status biedt. Via de Aangifte Inkomstenbelasting wordt u voor een belangrijk deel gecompenseerd voor uw gift. U mag het bedrag van uw gift in uw aangifte met 25% verhogen (maximaal met € 1250,00). Er geldt een drempel van 1% van uw ‘drempelinkomen’. Het online aangifte-programma van de belastingdienst rekent dat allemaal netje voor u uit!

Als u uw periodieke gift voor minimaal 5 jaar vastlegt, geldt er zelfs géén maximum verhoging en géén drempel. Een rekenvoorbeeld:

U schenkt jaarlijks € 500.  U trekt dus € 625 af; dat levert u in schijf 3 van Box 1 een aftrek van 40%, dus € 250. Effectief kost u de schenking dan jaarlijks slechts € 250.

De volledige regeling vindt u op: www.belastingdienst.nl/giften

Uiteraard krijgt u als donateur regelmatig informatie over onze concerten en activiteiten. En als u ons concert bezoekt en uw kaart(en) via ons bestelt, kunnen wij een goede (gereserveerde) plaats in de zaal regelen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met uw voorkeur.

Via een e-mail naar penningmeester@toonkunstkoornijmegen.nl kunt u zich aanmelden. Vermeld daarbij:

  • Uw volledige naam en adres
  • Uw rekeningnummer

Wij sturen u dan een formulier voor het vastleggen van de overeenkomst.

Bij voorbaat dank voor uw support!