De geschiedenis van het Toonkunstkoor Nijmegen gaat ver terug, waarbij opgemerkt zij dat de oprichting van het huidige koor van jonger datum is.

Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst

Op 19 april 1829 werd de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst te Amsterdam opgericht in het lokaal “Tecum Habita” te Amsterdam, in aanwezigheid van de volgende stedelijke afdelingen: Arnhem, Dordrecht, ‘s Gravenhage, Haarlem, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Afgevaardigde voor Nijmegen was de heer P. Stadnitski.

Na de oprichting van deze overkoepelende organisatie leden meerdere afdelingen een kwijnend bestaan, waaronder Arnhem en Nijmegen. Zo was de afdeling Nijmegen niet vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering die in 1832 te ‘s Gravenhage werd gehouden. De Nijmeegse afdeling verdween geruisloos van het toneel.

Albert Roothaan

In 1894 vond de heroprichting plaats van de Nijmeegse Afdeling van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst, waaraan tegelijkertijd een muziekschool werd verbonden, met een eigen gebouw aan de Van Welderenstraat te Nijmegen. Hier werd naast les in de instrumentale muziek ook les gegeven in de vocale muziekbeoefening. Er waren zowel solozangklassen als koorzangklassen voor dames en heren. De eerste dirigent, tevens eerste directeur van de Muziekschool, was Albert Roothaan, die na enige jaren werd opgevolgd door Leon Bouman.

Leon Bouman

Leon Bouman
Leon Bouman

Onder leiding van Leon C. Bouman, directeur van de Toonkunst Muziekschool, werd in 1916 besloten tot een fusie tussen het Toonkunstkoor en een al ouder Nijmeegs koor met de naam Erato. Onder naam ‘Toonkunst-Erato’. In 1979 vindt een tweede fusie en naamsverandering plaats. Gefuseerd wordt met de ‘Gemengde Zangvereniging De Wychert’ uit Berg en Dal. Het vernieuwde koor gaat verder onder de naam ‘Toonkunstkoor De Wychert.

Ín 1988 werd besloten om de vanouds bestaande naam “Toonkunstkoor Nijmegen e.o.” weer te gaan dragen.